17ο  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΓΙΑΝΝΗ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» - ΚΑΒΑΛΑ 2016

MASTERCLASS ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μαθητή

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Καλωσήρθατε...

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ.) είναι ένα από τα πιο ιστορικά και δραστήρια ωδεία της ελληνικής περιφέρειας και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Καβάλας. Πρωταρχική αποστολή του Δ.Ω.Κ. είναι η υποδειγματική μουσική διαπαιδαγώγηση μαζί με τη γενικότερη αισθητική-καλλιτεχνική αγωγή και επιμόρφωση των μαθητών του στις Σχολές Ενόργανης, Φωνητικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης μέσω κρατικώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Ταυτόχρονα, το Ωδείο συμβάλλει διαρκώς στην ανύψωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στην Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί αναδεικνύονται τακτικά από τη μουσική κυψέλη του Ωδείου, πρώην μαθητές του οι οποίοι διαγράφουν επιτυχημένη πορεία στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό. περισσότερα

 

Νέα - Ανακοινώσεις
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016
«Αρχαία Ελληνική Μουσική: τι μαθαίνουμε από τις πηγές σε 50΄ (περίπου…)»

Μία παρουσίαση από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δ.Ω.Κ. (Δευτέρα 05.12.2016)

Με αφορμή την παράταση της πολύ επιτυχημένης Έκθεσης που φιλοξενεί ο Δήμος Καβάλας, με τίτλο «Οι Σημαντικότερες Εφευρέσεις και τα Μουσικά Όργανα των Αρχαίων Ελλήνων» (Δημοτική Καπναποθήκη, 2 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2016), ο Δρ. Μουσικολογίας και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου, Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος, επεκτείνει τις πολυμεσικές (multimedia) παρουσιάσεις που εδώ και έναν μήνα προσφέρει σε μαθητές σχολείων από την Καβάλα και τους όμορους νομούς, οι οποίοι επισκέπτονται την Έκθεση.

Έτσι, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00 στην αίθουσα «Παπαϊωάννου» του Δ.Ω.Κ. με ελεύθερη είσοδο, όλοι όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τη μουσική και τα όργανα των Αρχαίων Ελλήνων είναι ευπρόσδεκτοι σε μία πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία με τον μουσικό πολιτισμό των αρχαίων προγόνων μας. Σημειώνεται ότι η γνώση της μουσικής ΔΕΝ είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αφού η παρουσίαση ξεκινά με μία αρχική γνωριμία των πηγών απ’ όπου αντλούμε πληροφορίες και συνεχίζει με μία οπτικοακουστική επαφή που περιλαμβάνει ηχογραφημένα και βιντεοσκοπημένα μουσικά παραδείγματα.Στη διάρκεια αλλά και στο τέλος της παρουσίασης ενθαρρύνεται η συζήτηση και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα προκύψουν αυθόρμητα. Σας περιμένουμε!Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.
Χαράλαμπος Κουφατζής
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού (ενός Διευθυντή Μουσικής Εκπαίδευσης -Καλλιτεχνικού Διευθυντή) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 17932/15-06-2016 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και λαμβάνοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97
2) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τις όμοιες του Ν. 3812/2009
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, 233 & 240 του Ν. 3463/06, 48 του Ν. 4325/2015
4) την υπ’ αριθ. 5420/22-02-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
5) την υπ’ αριθ. πρωτ. 19874/08-06-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
6) το υπ’ αριθ. πρωτ. 17932/15-06-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
7) την υπ’ αριθ. πρωτ. 24671/14-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
8) την υπ’ αριθ. 25/18-04-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
9) την υπ’ αριθ. 42/01-09-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
10) την υπ’ αριθ. 67/21-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.

Προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού – και συγκεκριμένα ενός (1) Διευθυντή Μουσικής Εκπαίδευσης (Καλλιτεχνικού Διευθυντή) στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΔΩΚ 2016-2017  PDF - 1,15 MB

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 28/11/2016 έως την Παρασκευή 9/12/2016. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας (Βενιζέλου 67) κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00.
Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Καβάλας που ασκεί χρέη Γραμματέα του Νομικού Προσώπου κ. Καλώτη Ελένη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει η υπάλληλος κ. Στεφανίδου Θεοπίστη ή άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.
Γίνεται δεκτή και ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου (η οποία θα πρέπει να είναι εμφανής και ευανάγνωστη).


ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει τη Δευτέρα 19/12/2016 από ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980, που ορίστηκε με την αρ. 24671/14-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα καλέσει την ίδια ημέρα όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση) ή συνέντευξη. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν επίσης αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. Το Π.Δ. 524/1980 δεν προβλέπει διαδικασία ένστασης κατά των ανωτέρω πινάκων.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/1980
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, Βενιζέλου 67, και στην ιστοσελίδα του Ωδείου: www.dok.gr
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
Χαράλαμπος Κουφατζής
 

 

«ΔΙΑΛΕΞΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" »

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας διοργανώνει δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας και στην αρχή της επόμενης. Συγκεκριμένα, το ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Νοεμβρίου, ώρα 7:30 μμ στην αίθουσα «Παπαϊωάννου», θα παρακολουθήσουμε την διάλεξη-παρουσίαση του μαέστρου Θεόδωρου Ορφανίδη με τίτλο Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη: μία προσέγγιση.Από τους καλύτερους μαέστρους της γενιάς του, ο Θεόδωρος Ορφανίδης ασχολήθηκε με το Άξιον Εστί το 2012, όταν προσκλήθηκε από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Κύριο Άνθιμο να διευθύνει το έργο για τους εορτασμούς των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. Η συναυλία σημείωσε τεράστια επιτυχία και δέχτηκε εξαιρετικές κριτικές, τόσο από το κοινό όσο και από τον τοπικό τύπο. Δύο χρόνια αργότερα, γιορτάζοντας τα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη και την Εργατική Πρωτομαγιά, ο Δήμος Νέας Σμύρνης κάλεσε τον Θεόδωρο Ορφανίδη να διευθύνει ξανά το εμβληματικό αυτό έργο. Θέλοντας να περάσει το έργο στις νεότερες γενεές, εκείνος τότε κάλεσε τον Σάκη Ρουβά να αναλάβει τον ρόλο του λαϊκού τραγουδιστή. Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε απόλυτα, αφού η πλατεία Νέας Σμύρνης γέμισε από 20.000 κόσμο που αποθέωσε για άλλη μία φορά τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σάκη Ρουβά.

Έχοντας χριστεί από τον συνθέτη ιδανικός εκτελεστής του έργου, ο Θεόδωρος Ορφανίδης έρχεται στην Καβάλα για να μοιραστεί τη γνώση και την προσωπική του προσέγγιση στο έργο. Η διάλεξη – με ελεύθερη είσοδο – θα βασιστεί σε πλούσια μουσικά παραδείγματα από το έργο, με παράλληλες προβολές αποσπασμάτων συναυλιών και ντοκουμέντα από το αρχείο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Δύο ημέρες αργότερα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Νοεμβρίου στις 8:00 μμ, πάλι στην αίθουσα «Παπαϊωάννου» του Δ.Ω.Κ., θα φιλοξενήσουμε δύο εκλεκτούς πιανίστες σε ένα εξαιρετικό Ρεσιτάλ με Ρωσική Μουσική για Πιάνο. Στην εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο του «Έτους Ελληνορωσικής Φιλίας», θα ακούσουμε τον Καθηγητή Πιάνου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιγκόρ Πέτριν και την Ειρήνη Γαβριηλίδου. Οι δύο πιανίστες θα ερμηνεύσουν έργα τριών κορυφαίων Ρώσων δημιουργών: Arensky, Rachmaninoff, Scriabin.

Σας περιμένουμε!

 

                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

                                  Χαράλαμπος Κουφατζής                            Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος

 

«ΣΥΝΑΥΛΙΑ & ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ»

Το Ολοκληρώνεται απόψε το Σεμινάριο Βιολιού του διακεκριμένου βιρτουόζου Γιάννη Κορμπέτη, που διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας. Στο φινάλε της φετινής διοργάνωσης – πρώτης από μία σειρά σεμιναρίων που θα επεκταθούν σε όλο το διδακτικό έτος – θα απολαύσουμε μία συναυλία όπου θα παρουσιαστούν επίλεκτοι συμμετέχοντες του σεμιναρίου. Συγκεκριμένα, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 Νοεμβρίου στις 8:00 μμ, η αίθουσα «Παπαϊωάννου» του Δ.Ω.Κ. θα γεμίσει από μαγευτικούς ήχους των νεαρών ταλαντούχων μαθητών βιολιού, οι οποίοι ετοίμασαν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Επίσης, με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Νοεμβρίου στις 7:30 μμ, πάλι στην αίθουσα «Παπαϊωάννου», το Δ.Ω.Κ. σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης 2016 παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό Ρεσιτάλ Πιάνου με δύο εκλεκτούς νεαρούς καλλιτέχνες: τον Παναγιώτη Νικηταρή και την Κωνσταντίνα Λαζαρίδου. Οι δύο πιανίστες θα ερμηνεύσουν γνωστά έργα τριών κορυφαίων δημιουργών: Μπαχ, Μπετόβεν, Λιστ.
 


Το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, για πέμπτη συνεχή χρονιά, προσδοκά να προσφέρει στο μουσικόφιλο κοινό συναυλίες υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Οι εκδηλώσεις, που καλύπτουν σχεδόν όλα τα στυλ της πιανιστικής δημιουργίας, από την εποχή Μπαρόκ έως τη σύγχρονη μουσική του 21ου αιώνα, λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη και σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη μαγεία της μουσικής σε μια γιορτή του πιάνου!

Η Καβάλα είναι η πρώτη από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους ταλαντούχους νέους πιανίστες, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί φέτος από το Φεστιβάλ. Η είσοδος στο ρεσιτάλ της Κυριακής είναι επίσης ελεύθερη.

Σας περιμένουμε!

 

                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

                                  Χαράλαμπος Κουφατζής                            Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ      |      ΩΔΕΙΟ     |      ΣΧΟΛΕΣ     |      GALLERY     |      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 © 2007 - 2016 Δ.Ω.Κ. | Με την Επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Δημιουργία & Φιλοξενία της Ιστοσελίδας   UNITEC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ