Πληροφορίες
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αστυνομία - άμεση δράση - 100
Α΄ Βοήθειες - 166
Νοσοκομείο Α΄ - 2510 228518
Νοσοκομείο Β΄ - 2510 835 117
Ο.Τ.Ε. - 134
Ραδιοταξί - 2510 232 001-4
Ολυμπιακή Αεροπορία - 2510 223 622
Σταθμός λεωφορείων Αθήνας - Θεσ/νίκης - 2510 222 294
Σταθμός λεωφορείων Ελευθερούπολης, Ξάνθης, Δράμας - 2510 223 593
Λιμεναρχείο - 2510 223 716
Λιμενικός σταθμός Κεραμωτής - 2591 51204
Τουριστική Αστυνομία - 2510 222905
 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
    Καβάλα
ΑΚΤΗ ΤΟΣΚΑ (Α’ Κατηγορίας):  Τηλ: 2510 244 139  Φαξ.: 2510 243 986
ΕΓΝΑΤΙΑ (Α’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510 244891-5 Φαξ.: 2510 245396
ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Β’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510 224521 Φαξ: 2510 226314
ΛΟΥΣΥ (Β’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510 242 830-5 Φαξ: 2510 242501
ΕΣΠΕΡΙΑ (Β’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510 229621-5 Φαξ: 2510 220621
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ (Β’ Κατηγορίας):    Τηλ: 2510  240 070-1  Φαξ: 2510 245368
ΩΚΕΑΝΙΣ (Β’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510  221980-5 Φαξ: 2510 225270
ΕΥΡΩΠΗ (Γ’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510  241227 Φαξ: 2510 241187
ΝΕΦΕΛΗ (Γ’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510  227441-4 Φαξ: 2510 227440
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Γ’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510  224 205-6  
    Παλιό
ΑΚΤΗ (Γ’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510  441485
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Γ’ Κατηγορίας): Τηλ: 2510  441351
 
CAMPING
ΜΠΑΤΗΣ (Α’Κατηγορίας) Καβάλα  Τηλ.: 2510 245918, 2510 243 051
ΕΙΡΗΝΗ (Β’ Κατηγορίας)  Περιγιάλι Καβάλας   Τηλ.: 2510 229 785
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Γ’ Κατηγορίας)  Ν. Καρβάλη  Τηλ.: 2510 316 240
   
   

ΑΡΧΙΚΗ      |      ΩΔΕΙΟ     |      ΣΧΟΛΕΣ     |      GALLERY     |      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 © 2007 - 2019 Δ.Ω.Κ. | Με την Επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Δημιουργία & Φιλοξενία της Ιστοσελίδας   UNITEC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ