Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο 

(Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΥΠ’ΑΡΙΘ. 465/2019)


Χαρπαντίδης Κοσμάς
Πρόεδρος

Μεϊτανίδου Άννα
Αντιπρόεδρος

Πεφάνης Κωνσταντίνος, Νεοχωρίτου Σοφία, Μαυρίδης Χρήστος, Χαβιαρόπουλος Παύλος, Κακάρας Ιωάννης, Μυτακίδης Στέφανος, Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, Νικολαϊδης Αχιλλέας, Κεϊσίδου Σοφία.
Τακτικά Μέλη


Πουλοπούλου – Αλεξιάδου Βασιλική, Μπάρμπα Κυριακή, Μαρκάκη Αικατερίνη, Μεταξά Ιωάννα, Ευαγγελιστή Ντίνα, Τσουμπάκης Θεμιστοκλής, Μπέης Σωτήρης, Παπαδόπουλος Σωτήρης, Παναγιωτίδης Χαράλαμπος, Κουταλιάγκα Αναστασία, Παπαδοπούλου Δέσποινα.
Αναπληρωματικά Μέλη