Εγγραφές

Εγγραφές Μαθητών

 

α. Προεγγραφές μαθητών για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος πραγματοποιούνται κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου του τρέχοντος σχολικού έτους. οι προεγγραφές ενθαρρύνονται, καθώς διευκολύνουν την έγκαιρη οργάνωση του προγράμματος της επόμενης χρονιάς.
β. Οι εγγραφές ξεκινούν επισήμως την 1 η Σεπτεμβρίου, αλλά συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια του έτους.
γ. Όλοι οι μαθητές στην αίτηση εγγραφής τους έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν τον Καθηγητή της προτίμησής τους, στα Τμήματα όπου διδάσκουν περισσότεροι από ένας. Η δήλωση προτίμησης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά η τελική ανάθεση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. (Μαθητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους παραμένουν κατά κανόνα στον ίδιο Καθηγητή).
δ. Η διαδικασία εγγραφής νέων μαθητών σε όλες τις Σχολές και Τμήματα – εκτός της Σχολής Μουσικής Προπαιδείας περιέχει τα ακόλουθα βήματα:
• συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής
• συνάντηση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή για τον καθορισμό του Προγράμματος Σπουδών (επιλογή οργάνου, ανάθεση Καθηγητή και κατάταξη στο κατάλληλο επίπεδο θεωρητικών)
• ολοκλήρωση της εγγραφής στη Γραμματεία με την πληρωμή του δικαιώματος εγγραφής και των διδάκτρων του πρώτου μήνα.
• σε περίπτωση μετεγγραφής από άλλο ωδείο, προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών
• επικοινωνία με τον αρμόδιο Καθηγητή για τον καθορισμό του ωραρίου διδασκαλίας στο ατομικό μάθημα
• επικοινωνία με τη Γραμματεία για τον καθορισμό του ωραρίου διδασκαλίας στα ομαδικά θεωρητικά μαθήματα.

Αιτήσεις Εγγραφής

“ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ”
“ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ”
“ΑΡΜΟΝΙΟ”
“ΒΙΟΛΙ”
“ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ”
“ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ”
“ΕΙΔ. ΑΡΜΟΝΙΑΣ”
“ΗΛ. ΚΙΘΑΡΑ”
“ΗΛΕΚΤΡ. ΜΠΑΣΟ”
“ΚΙΘΑΡΑ”
“ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ”
“ΚΟΡΝΟ”
“ΚΡΟΥΣΤΩΝ”
“ΜΟΝΩΔΙΑΣ”
“ΜΟΥΣ.ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ”
“ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ”
“ΠΙΑΝΟ”
” ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ”
“ΣΥΓΧΡ. ΤΡΑΓΟΥΔΙ”
“ΤΡΟΜΠΕΤΑ”
“ΦΛΑΟΥΤΟ”
“ΦΛΟΓΕΡΑΣ”
“ΦΟΥΓΚΑΣ”
“ΚΕΝΗ”
“ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ”
“ΒΙΟΛΑ”