Ήχοι Σπουδής 2023 – Συναυλία Σπουδαστών του ΔΩΚ

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα 20:30

20

Φεβρουάριος
ΗΧΟΙ ΣΠΟΥΔΗΣ 2023, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΔΩΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΗΧΟΙ ΣΠΟΥΔΗΣ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  – Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 20:30