Σεμινάριο Βιολοντσέλου – Δημήτρης Πάτρας

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα 10:00 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

12

Φεβρουάριος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ – Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 10:00 π.μ.